Asigurarea răspunderii civile generale
Asigurări generale
Informaţia de contact Telefon: +373 22 225 596 Fax: +373 22 213 533 E-Mail: office@grawe.md
Asigurări de viaţă
Informaţia de contact Telefon: +373 22 27 93 32 Fax: +373 22 279 356 E-Mail: office@grawe.md
Inhalt:

Asigurarea răspunderii civile generale

 
 

Indiferent de tipul de activitate a persoanelor juridice, există întotdeauna pericolul ca activitatea sa să fie supusă riscului de a cauza prejudiciu (eroare sau neglijenţă) terţelor persoane.


Asigurarea de răspundere civilă generală ajută la protejarea persoanei asigurate în cazul unor daune apărute ca urmare a unei erori sau neglijenţe. Daunele acoperite prin asigurare sunt cele pe care persoana asigurată este obligată să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii.

 
 

Riscurile acoperite

 

  • incendiu
  • pătrunderea apei din sistemele de aprovizionare cu apă, sistemele de canalizare, termoficare şi sistemele de stingere a incendiilor
  • prăbuşirea construcţiilor sau părţilor acestora
  • căderea geamurilor, construcţiilor şi panourilor publicitare etc.
  • avarierea şi/sau distrugerea de bunuri aparţinând terţelor persoane
  • vătămările corporale şi/sau decesul terţelor persoane
  • pierderile materiale şi/sau financiare ale terţelor persoane

 

Avantajele asigurării

 

  • protecţia intereselor clienţilor
  • tarife avantajoase
  • achitarea despăgubirilor asigurate în termen scurt