CMR
Asigurări generale
Informaţia de contact Telefon: +373 22 225 596 Fax: +373 22 213 533 E-Mail: office@grawe.md
Asigurări de viaţă
Informaţia de contact Telefon: +373 22 27 93 32 Fax: +373 22 279 356 E-Mail: office@grawe.md
Inhalt:

Asigurare de răspundere civilă a transportatorilor şi expeditorilor (CMR)

 
 

 

 

Asigurarea de răspundere сivilă auto a transportatorului constă în protejarea intereselor sale patrimoniale şi financiare ca urmare a transportării încărcăturilor în baza contractelor de transport auto.
Pentru transportatorii auto, GRAWE Carat Asigurări propune o poliţă specială de asigurare de răspundere civilă, ce ia în consideraţie specificul transporturilor de mărfuri.


Obiectul de asigurare îl constituie interesele asiguraţilor legate de executarea obligaţiilor asumate conform contractelor de transport a încărcăturilor.


Factorii ce influenţează valoarea primei de asigurare:

 • numărul unităţilor de transport
 • limitele răspunderii
 • clasificarea încărcăturilor transportate
   

 
 

Riscurile acoperite

 

 • răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii transportate
 • pagubele financiare determinate de erori şi omiteri
 • cheltuieli suportate pentru reducerea pagubei

 

Avantajele asigurării CMR

 

 • încheierea operativă a contractelor şi poliţelor de asigurare
 • programe individuale de asigurare, conform necesităţilor asiguratului
 • achitarea despăgubirilor de asigurare în cel mai scurt timp.

 

Tarifele

 

Limita de raspundere globala (EUR)
200 000
200 000
300 000
300 000
300 000
Limita de raspundere pe fiecare caz (EUR)
50 000
50 000
100 000
100 000
300 000
Categoria incarcaturii
ordinara
cu risc sporit
ordinara
cu risc sporit
toate
Fransiza (EUR)
500
1 000
1 000
2 000
3 000
Numarul mijloacelor de trasport:
Tarif, EUR
1 - 4
220
250
280
310
400
5 - 10
210
240
260
290
370
11 - 20
200
230
240
270
340
>20
190
220
220
250
310