Start
Asigurări generale
Informaţia de contact Telefon: +373 22 225 596 Fax: +373 22 213 533 E-Mail: office@grawe.md
Asigurări de viaţă
Informaţia de contact Telefon: +373 22 27 93 32 Fax: +373 22 279 356 E-Mail: office@grawe.md
Inhalt:

Grawe Start

 
 

Viitorul copilului tău este foarte important pentru tine. Copilăria lui, majoratul, studiile sunt câteva promisiuni pe care vrei să i le poţi oferi. Asigurarea de viaţă GRAWE Start este primul pas către realizarea acestor vise demne să-i asigure o viaţă lipsită de griji.

Produsul GRAWE START reprezintă o asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital pentru copii.

Persoana asigurată: copil cu vârsta cuprinsă între 0 şi 15 ani iar contractul are o durată minimă de 10 ani. Această durată este limitată de împlinirea de către copil – persoana asigurată 1 a vârstei de minim 18 ani, respectiv maxim 25 de ani.

Contractantul asigurării poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin 18 ani. Totodată, contractantul poate opta pentru intrarea în asigurare şi ca a doua persoană asigurată. Contractantul asigurării START nu poate fi decât unul din membrii familiei copilului asigurat (ex.: părinţi, bunici, unchi, etc.).

In cazul intrării în asigurare a contractantului ca persoană asigurată 2, durata asigurării este obligatoriu cea maximă, adică până la împlinirea de către copil a vârstei de 25 de ani.

 
 

Acoperiri

 

Acest program are ca scop principal protejarea viitorului copilului dumneavoastră şi oferă posibilitatea acoperirii prin asigurare a două persoane asigurate.

Pentru persoana asigurată 1 (copil):

Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital cu plata fracţionată a sumei asigurate în caz de deces
+
Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident cu grad de invaliditate peste 50%.


Pentru persoana asigurată 2 (contractant):

Asigurare suplimentară de deces
+
Asigurare suplimentară de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident de peste 50%.

 

Beneficii

 

Pentru persoana asigurată 1 (copil):

  • în cazul supravieţuirii persoanei asigurate 1: se va plăti persoanei asigurate 1 (copilului) suma asigurată şi întreaga sumă provenită din participarea la profit.
  • în caz de deces al persoanei asigurate 1: se va plăti beneficiarilor suma asigurată fracţionată, împreună cu participare ala profit acumulată pentru contractul respectiv până la momentul decesului
  • în caz de invaliditate permanentă din accident (peste 50%) a persoanei asigurate 1 : se va plăti suma asigurată din asigurarea suplimentară de invaliditate din accident (peste 50%) .
  • în cazul de deces al contractantului (dacă nu este şi persoană asigurată 2): contractul de asigurare va continua până la sfârşitul duratei contractualei, fără plată.


Pentru persoana asigurată 2 (contractant):

  • în cazul de deces al contractantului, (dacă acesta este şi persoană asigurată 2): se va plăti persoanei asigurate 1 (în cazul în care este minor, plata se va face către reprezentantul legal al acestuia) suma asigurată pentru deces a persoanei asigurate 2.
  • în caz de invaliditate permanentă din accident peste 50% a persoanei asigurate 2: contractantul este scutit de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă a persoanei asigurate 1, pentru restul duratei contractului.

 

Tarifele

 

La calculul sumei asigurate se iau în considerare factori precum vîrsta persoanei care urmează a fi asigurată, durata asigurării şi prima de asigurare solicitată. 

Prima minimă anuală: 3.000 MDL.

Pentru o ofertă individualizată vă rugăm să ne contactaţi la următoarele numere de telefon: (+373 22) 27-93-32, (+373 22) 27-17-20.