Sari la conținut
grawe
GRAWE

Start

Asigurare de Viață
GRAWE Start

Viitorul copilului tău este foarte important pentru tine. Asigurarea de viaţă GRAWE Start este primul pas către realizarea unor vise demne să-i asigure o viaţă lipsită de griji.

Produsul GRAWE START reprezintă o asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital pentru copii. 

Persoana asigurată: copil cu vârsta cuprinsă între 0 şi 15 ani iar contractul are o durată minimă de 10 ani. Această durată este limitată de împlinirea de către copil – persoana asigurată 1 a vârstei de minim 18 ani, respectiv maxim 25 de ani. 

Contractantul asigurării poate fi o persoană fizică în vârstă de cel puţin 18 ani. Totodată, contractantul poate opta pentru intrarea în asigurare şi ca a doua persoană asigurată. Contractantul asigurării START nu poate fi decât unul din membrii familiei copilului asigurat (ex.: părinţi, bunici, unchi, etc.). 

In cazul intrării în asigurare a contractantului ca persoană asigurată 2, durata asigurării este obligatoriu cea maximă, adică până la împlinirea de către copil a vârstei de 25 de ani.

Acest program are ca scop principal protejarea viitorului copilului dumneavoastră şi oferă posibilitatea acoperirii prin asigurare a două persoane asigurate.

Acoperiri

heart
Pentru persoana asigurată 1 (copil)

Asigurare mixtă de viaţă cu acumulare de capital cu plata fracţionată a sumei asigurate în caz de deces
+
Asigurare suplimentară de invaliditate permanentă din accident cu grad de invaliditate peste 50%.

custumer
Pentru persoana asigurată 2 (contractant)

Asigurare suplimentară de deces
+
Asigurare suplimentară de scutire de la plata primelor în caz de invaliditate permanentă din accident de peste 50%.

Beneficii

Pentru persoana asigurată 1 (copil)

  • în cazul supravieţuirii persoanei asigurate 1: se va plăti persoanei asigurate 1 (copilului) suma asigurată şi întreaga sumă provenită din participarea la profit.
  • în caz de deces al persoanei asigurate 1: se va plăti beneficiarilor suma asigurată fracţionată, împreună cu participare ala profit acumulată pentru contractul respectiv până la momentul decesului.
  • în caz de invaliditate permanentă din accident (peste 50%) a persoanei asigurate 1: se va plăti suma asigurată din asigurarea suplimentară de invaliditate din accident (peste 50%) .
  • în cazul de deces al contractantului (dacă nu este şi persoană asigurată 2): contractul de asigurare va continua până la sfârşitul duratei contractualei, fără plată.

Pentru persoana asigurată 2 (contractant)

  • în cazul de deces al contractantului, (dacă acesta este şi persoană asigurată 2): se va plăti persoanei asigurate 1 (în cazul în care este minor, plata se va face către reprezentantul legal al acestuia) suma asigurată pentru deces a persoanei asigurate 2.
  • în caz de invaliditate permanentă din accident peste 50% a persoanei asigurate 2: contractantul este scutit de la plata primelor pentru asigurarea de viaţă a persoanei asigurate 1, pentru restul duratei contractului. 

Tarifele 

La calculul sumei asigurate se iau în considerare factori precum vârsta persoanei care urmează a fi asigurată, durata asigurării şi prima de asigurare solicitată. 

Prima minimă anuală: 3.000 MDL.

Pentru o ofertă individualizată vă rugăm să ne contactaţi la: +373 22 27 93 32 sau +373 22 27 17 20
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe