Sari la conținut
cmr image
Asigurări Auto

CMR

Asigurări Auto
Asigurare de răspundere civilă a transportatorilor şi expeditorilor (CMR)

Asigurarea de răspundere сivilă auto a transportatorului constă în protejarea intereselor sale patrimoniale şi financiare ca urmare a transportării încărcăturilor în baza contractelor de transport auto.
Pentru transportatorii auto, GRAWE Carat Asigurări propune o poliţă specială de asigurare de răspundere civilă, ce ia în consideraţie specificul transporturilor de mărfuri.

Obiectul de asigurare îl constituie interesele asiguraţilor legate de executarea obligaţiilor asumate conform contractelor de transport a încărcăturilor.

Factorii ce influenţează valoarea primei de asigurare:

  • numărul unităţilor de transport;
  • limitele răspunderii;
  • clasificarea încărcăturilor transportate.

Riscurile acoperite

Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii transportate

Pagubele financiare determinate de erori şi omiteri

Cheltuieli suportate pentru reducerea pagubei

Avantajele asigurării CMR

Încheierea operativă a contractelor şi poliţelor de asigurare

Programe individuale de asigurare, conform necesităţilor asiguratului

Achitarea despăgubirilor de asigurare în cel mai scurt timp

Limita de raspundere globala (EUR)

200 000

200 000

300 000

300 000

300 000

Limita de raspundere pe fiecare caz (EUR)

50 000

50 000

100 000

100 000

300 000

Categoria incarcaturii

ordinara

cu risc sporit

ordinara

cu risc sporit

toate

Fransiza (EUR)

500

1 000

1 000

2 000

3 000

Numarul mijloacelor de trasport:

Tarif, EUR

1 - 4

220

250

280

310

400

5 - 10

210

240

260

290

370

11 - 20

200

230

240

270

340

>20

190

220

220

250

310

 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 22 54 35
adică asigurarea vehiculelor, consultant