Sari la conținut
 • Asigurări Auto
  Asigurare de răspundere civilă a transportatorilor şi expeditorilor (CMR)

  Asigurarea de răspundere сivilă auto a transportatorului constă în protejarea intereselor sale patrimoniale şi financiare ca urmare a transportării încărcăturilor în baza contractelor de transport auto.
  Pentru transportatorii auto, GRAWE Carat Asigurări propune o poliţă specială de asigurare de răspundere civilă, ce ia în consideraţie specificul transporturilor de mărfuri.

  Obiectul de asigurare îl constituie interesele asiguraţilor legate de executarea obligaţiilor asumate conform contractelor de transport a încărcăturilor.

  Factorii ce influenţează valoarea primei de asigurare:

  • numărul unităţilor de transport;
  • limitele răspunderii;
  • clasificarea încărcăturilor transportate.

  Riscurile acoperite

  Răspunderea pentru distrugerea şi/sau deteriorarea încărcăturii transportate

  Pagubele financiare determinate de erori şi omiteri

  Cheltuieli suportate pentru reducerea pagubei

  Avantajele asigurării CMR

  Încheierea operativă a contractelor şi poliţelor de asigurare

  Programe individuale de asigurare, conform necesităţilor asiguratului

  Achitarea despăgubirilor de asigurare în cel mai scurt timp

  Limita de raspundere globala (EUR)

  200 000

  200 000

  300 000

  300 000

  300 000

  Limita de raspundere pe fiecare caz (EUR)

  50 000

  50 000

  100 000

  100 000

  300 000

  Categoria incarcaturii

  ordinara

  cu risc sporit

  ordinara

  cu risc sporit

  toate

  Fransiza (EUR)

  500

  1 000

  1 000

  2 000

  3 000

  Numarul mijloacelor de trasport:

  Tarif, EUR

  1 - 4

  220

  250

  280

  310

  400

  5 - 10

  210

  240

  260

  290

  370

  11 - 20

  200

  230

  240

  270

  340

  >20

  190

  220

  220

  250

  310

   

   

   

  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 22 54 35
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe