Sari la conținut
 • GRAWE CARAT Asigurări S.A. este operator de date cu caracter personal înregistrat de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub numărul 000895. 


  GRAWE CARAT Asigurări S.A. prelucrează date cu caracter personal în cadrul a 3 sisteme, care pot fi accesate pe www.registru.datepersonale.md
  0000895-001 Supraveghere Video
  0000895-002 Angajații și Intermediarii persoane fizice
  0000895-003 Asigurări – în privința clienților


  GRAWE CARAT Asigurări S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal prin sisteme mixte în strictă conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 133) și a Politicii interne de securitate a datelor cu caracter personal și a tehnologiilor informaționale în cadrul entității. 
  GRAWE CARAT Asigurări S.A. prelucrează datele cu caracter personal în scopul prestării serviciilor de asigurare conforme celor mai înalte standarde de calitate și doar în scopurile indicate în consimțământul subiectului datelor cu caracter personal.
  În conformitate cu prevederile art. 12 – 18 din Legea nr. 133, subiectul datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul la informare, acces și opoziție asupra datelor sale cu caracter personal.  

  Drepturile de acces, intervenție și opoziție asupra datelor cu caracter personal se realizează prin expedierea de către subiect a unei cereri scrise la sediul Societății – MD-2012, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 51.  

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe