Sari la conținut
 • Procedura Daune
  CASCO

  CE FACEȚI ÎN CAZ DE ACCIDENT ?

  În cazul avarierii autovehiculului Dvs., este necesar:

  • Să anunțați poliţia prin telefon la numărul 112 (după caz alte organe constatatoare) despre producerea accidentului.
  • Să rămâneți la locul accidentului până la sosirea poliţiei.
  • Timp de 3 zile din momentul accidentului, să anunțați Compania de Asigurări despre accident la nr. de telefon : +373 22 882 782 / +373 22 226 154  / +373 60 500 425, sau la adresa electronică: accident@grawe.md
  • Să prezentați Companiei de Asigurări următoarele documente:
  1. Procesul verbal de la poliţie sau alte documente de la organele constatatoare;
  2. Raportul reviziei tehnice (valabil la ziua avariei);
  3. Copiile poliţei de asigurare CASCO, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare a autoturismului;
  4. Alte documente, dacă vor fi solicitate suplimentar de către Compania de Asigurări;
  5. Pentru persoane juridice se va prezenta obligatoriu și foaia de parcurs eliberată, valabilă la momentul produceri accidentului sau/după caz certificatul de înmatriculare (Mandat) în care este indicat numele conducătorului auto (Mandatar);
  6. Să prezentați autoturismul avariat la Compania de Asigurări, pentru evaluarea pagubei.
  7. În cazul mașinilor procurate în leasing este obligatoriu să anunțați în formă scrisă Finanțatorul despre avarierea autovehiculului. 

  În cazul avarierii neînsemnate a autovehiculului, Vă puteți adresa Companiei de Asigurări de 2 ori pe perioada valabilității contractului de asigurare pentru a primi despăgubire, fără necesitatea de a prezenta documente de la organele constatatoare, cu condiția că valoarea daunei nu depășește 3% din valoarea asigurată a autovehiculului, dar nu mai mult de 500 EUR/caz dacă contractul nu prevede altceva.

  Drept excepție se consideră a fi cazurile de furt.

  Cum obțineți DESPĂGUBIREA DE ASIGURARE:

  • Dacă sunteți vinovat de producerea accidentului sau avariere în alte împrejurări:
  1. Daca aveți poliţă CASCO, după informarea Companiei de Asigurări, urmează să prezentați documentele necesare, obținute de la organele de constatare (Procesul verbal, cu număr de înregistrare, de la poliţie, pompieri etc.), actele autovehiculului și actele Dvs. de identificare.
  • Dacă ați păgubit din vina altui şofer :
  1. Este necesar să vă adresați la Compania de Asigurări unde este asigurată persoana vinovată de accident. Acolo urmează să prezentați tot pachetul de acte emise de către organele de poliţie, actele autovehiculului și actele Dvs. de identificare.
  2. Dacă sunteți deținător de poliță CASCO, atunci veți merge să prezentați toate aceste acte la Compania de Asigurări la care ați asigurat autovehiculul Dvs.

  Asiguratorul nu acordă despăgubiri pentru:

  Daunele care s-au produs ca rezultat al încălcării prevederilor Regulamentului circulației rutiere:

  • Depășirea cu peste 20 km a limitei de viteză regulamentară;
  • Circulația la culoarea roșie a semaforului;
  • Ieșirea pe contrasens, cu excepția cazului în care are loc ieșirea pe contrasens prin deplasarea/alunecarea autovehiculului din cauza condițiilor climaterice;
  • Daunele produse de conducătorul vehiculului asigurat care a consumat băuturi  alcoolice, droguri și/sau alte substanțe ce provoacă ebrietate sau preparate medicamentoase contraindicate.
  • Vehiculul asigurat care circula fără a avea certificat de înmatriculare valabil sau altă autorizație de circulație valabilă la data producerii evenimentului asigurat, inclusiv revizia tehnică periodică.
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 22 61 54
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe