Sari la conținut
 • Asigurări Auto
  Asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători

  În scopul de a proteja interesele călătorilor şi pentru protecţia financiară a transportatorilor este necesară asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.

  Conform Legii Republicii Moldova nr. 1553-XII din 25.02.1998 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători”, toate companiile ce prestează servicii de transport a călătorilor cu destinaţie internaţională şi locală, sunt obligate să încheie anual contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători.

  Obiect al asigurării îl constituie răspunderea civilă a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieţii, sănătăţii sau bunurilor călătorilor.

  Riscurile acoperite 

  Conform contractului de asigurare a răspunderii civile a transportatorilor, călătorii sunt protejaţi în mod eficient în limitele stabilite de Lege:

  •  în cazul unor leziuni corporale sau a decesului în urma unui accident rutier, suma asigurată se achită la nivelul prejudiciului real, dar nu poate depăşi valoarea de 10,000 de dolari;
  •  în cazul deteriorării sau distrugerii complete a bunurilor (bagajului) se compensează valoarea lor reală, dar nu mai mult de 1,000 de dolari.

  Avantajele Asigurării

  Protecţia intereselor clienţilor

  Tarife avantajoase

  Achitarea despăgubirilor asigurate în termen scurt

  Tarifele 

  Conform Legii Republicii Moldova nr. 1553 din 25.02.1998 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători” prima de asigurare se stabileşte în cuantum de pînă la 1% din suma volumului anual de transportare a călătorilor. 

  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 22 54 35
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe