Sari la conținut
 • Asigurare de bunuri
  Asigurarea răspunderii civile

  Asigurarea răspunderii civile:

  • Răspunderea civilă generală
  • Răspunderea civilă la obiectele industrial-periculoase.

  Indiferent de tipul de activitate a persoanelor juridice, există întotdeauna pericolul ca activitatea sa să fie supusă riscului de a cauza prejudiciu (eroare sau neglijenţă) terţelor persoane.

  Asigurarea de răspundere civilă ajută la protejarea persoanei asigurate în cazul unor daune apărute ca urmare a unei erori sau neglijenţe. Daunele acoperite prin asigurare sunt cele pe care persoana asigurată este obligată să le plătească cu titlu de despăgubire şi cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii.

  Riscurile acoperite

  • avarierea şi/sau distrugerea de bunuri aparţinând terţelor persoane;
  • vătămările corporale şi/sau decesul terţelor persoane;
  • pierderile materiale şi/sau financiare ale terţelor persoane.

  Avantajele asigurării

  • protecţia intereselor clienţilor;
  • tarife avantajoase;
  • achitarea despăgubirilor asigurate în termen scurt.
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 22 56 32
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe