Sari la conținut
 • Noutați GRAWE

  GRAWE CARAT ASIGURĂRI DONEAZĂ 1000 TESTE COVID-19

  02. April 2020

  În contextul situației epidemiologice, GRAWE Carat Asigurări donează 1000 de teste Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Testele includ reactivi pentru toate etapele de lucru necesare unei investigații calitative și corespund normelor Organizației Mondiale a Sănătății.
  Veronica Malcoci, Director General GRAWE Carat Asigurări:
  ”Considerăm că fiecare dintre noi este dator să lupte pentru combaterea acestui virus, iar GRAWE Carat a ales să doneze teste COVID-19. Faptul că 1.000 de compatrioți ai noștri vor putea fi astfel ajutați ne dă nouă speranță și puterea de a merge mai departe. ”
  GRAWE Carat consideră că doar efortul colectiv și solidaritatea vor face posibilă revenirea la normalitate.
  ”Ne aflăm într-o situație dificilă, iar fiecare acțiune de ajutor are o importanță foarte mare. Ne bucurăm că putem și în această situație să răspundem nevoilor comunității din Republica Moldova” a declarat Paul Swoboda, Membru al Consiliului de Supraveghere GRAWE Carat Asigurări.
  De altfel, responsabilitatea socială este cartea de vizită a companiei, aceasta  implicându-se anual în diverse acțiuni cu impact semnificativ asupra comunității.
  Compania va rămâne și pe viitor implicată în realitatea socială a țării și receptivă la necesitățile acesteia.  GRAWE CARAT ASIGURĂRI ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 1000 ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

  В контексте эпидемиологической ситуации, GRAWE Carat Asigurări спонсирует 1000 тестов на коронавирус Национальной Службе Здравоохранения.  Тесты соответствуют стандартному регулированию Всемирной Организации Здравоохранения и включают в себя реактивы используемые на всех этапах работы, необходимые для качественного исследования. .
  Вероника Малкоч, Генеральный Директор Компании GRAWE Carat  комментирует:
  ”Мы считаем, что каждый из нас должен делать все возможное   для предотвращении этого вируса. Компания GRAWE Carat  предоставила в виде пожертвования тесты на COVID-19. Тот факт, что 1000 наших соотечественников таким образом смогут получить необходимую помощь, придаёт нам новую надежду и силы двигаться вперёд.”
  Компания GRAWE Carat верит, что лишь коллективные усилия и сплочённость вернёт нам возможность вернуться к привычному ритму.
  ”Мы находимся в сложных условиях, когда любое действие и призыв к помощи имеют огромное значение.  Мы рады что в сложившейся ситуации сможем оказать посильную помощь гражданам Республики Молдова” заявил Г-н Пауль Свобода, член Совета Директоров GRAWE Carat Asigurări.
  Хотим отметить, что социальная ответственность является визитной карточкой нашей компании. Ежегодно мы участвуем в различных  благотворительных мероприятиях и акциях .
  Компания и в дальнейшем будет участвовать в общественной жизни нашей страны и отвечать отзывчивостью к потребностям и нуждам нашего общества.

   

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe