Sari la conținut
 • Noutați GRAWE

  ÎN ATENŢIA ACŢIONARILOR Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A.

  21. March 2019

  Stimaţi Acţionari, Comitetul de conducere al Companiei de Asigurări “GRAWE CARAT Asigurări” S.A. Vă aduce la cunoştinţă faptul, că la data de 15 martie 2019, Consiliul Societății a adoptat decizia privind convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acţionarilor Companiei de Asigurări “GRAWE CARAT Asigurări” S.A. pentru data de 26 aprilie 2019, care se va desfăşura pe adresa:

   

  str. Alexandru cel Bun, 49, mun. Chişinău

  Începutul adunării: ora 10.00

  Înregistrarea participanților: orele 09.40 - 09.55.

   

  Ordinea de zi:

  1. Raportul anual al Consiliului Societății privind activitatea Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2018.
  2. Raportul Comisiei de cenzori asupra situației financiare a Î.M. C.A. „GRAWE CARAT Asigurări” S.A. în anul 2018.
  3. Alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
  4. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
  5. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Audit. Alegerea membrilor Comitetului de audit.
  6. Confirmarea societății de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anii 2019 - 2021. Stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
  7. Repartizarea profitului net obținut de Societate în anul 2018.
  8. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2019.

   

  Informații suplimentare:

   

  1. Adunarea Generală  Ordinară Anuală a Acţionarilor se va desfăşura cu prezenţa acţionarilor.
  2. Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor este întocmită conform situaţiei la data de 15 martie 2019.
  3. Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vizează ordinea de zi a adunării, începând cu data de 15 aprilie 2019, între orele 9:00 – 17:00, la sediul Societății din str. Alexandru cel Bun 51, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu excepţia zilelor de odihnă (sâmbătă şi duminică).

                                                            

  Informații la tel. (022) 22 30 13

   

  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe