Sari la conținut
 • Procedura de urmat în caz de survenire a riscului asigurat:
  • Asiguratul trebuie să se adreseze prompt la Biroului de Asistență al Asigurătorului, la numărul de telefon indicat în polița de asigurare şi să informeze operatorul de cele întâmplate, indicând totodată datele din polița sa de asigurare.
  • După adresare, Biroul de Asistență organizează Asiguratului acordarea de servicii medicale, servicii de transport şi alte servicii necesare stipulate în contractul de asigurare.
  • Dacă până la consultarea medicului specialist sau până la transportarea către clinică, apelarea Biroului de Asistență nu este posibilă, Asiguratul trebuie să apeleze Biroul la prima posibilitate.
  • În caz de spitalizare sau de adresare la medic, Asiguratul trebuie să prezinte personalului medical polița de asigurare.
  • Dacă contactarea Biroului de Asistență al Asigurătorului nu este posibilă, Asiguratul se poate adresa de sine stătător la cea mai apropiată instituție medicală, prezentând polița de asigurare.

            În cazul în care Dvs ați achitat serviciile medicale de sinestătător este necesar să depuneți o cerere de despăgubire. Vă puteți apropia personal la sediul central GRAWE CARAT Asigurări pentru a completa și semna cererea împreună cu consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prezentând și actele necesare sau le puteți completa, semna și transmite prin e-mail, anexând și fotocpiile actelor necesare conform listei, la adresa: med@grawe.md.

  Condiția obligatorie este de a prezenta în cel mai scurt timp posibil cererea, consimțământul și bonurile de plată în original, la recepția companiei “Grawe Carat Asigurări” din str. Alexandru cel Bun nr.51, celelalte acte necesare se acceptă în format electronic sau copie.

  Documentele trebuie prezentate Asigurătorului în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data producerii riscului asigurat sau de la data revenirii Asiguratului în Republica Moldova.

  Lista documentelor:

  • Cererea de compensare a cheltuielilor legate de riscul asigurat, cu argumentarea cauzelor neadresării la Biroul de Asistență pentru organizarea asistenței medicale necesare, după caz;
  • Poliţa de asigurare și dovada achitării primei de asigurare;
  • Acte de identitate și documente confirmatoare privind dovada trecerii hotarelor;
  • Originalul tuturor documentelor emise de instituţiile medicale (pe formularul cu antet sau având ştampilă corespunzătoare), în care sunt indicate numele pacientului, diagnosticul, data de adresare pentru asistenţă medicală, durata tratamentului; trimiterile pentru efectuarea analizelor de laborator și indicațiile de tratament; rețete după caz;
  • Facturi și chitanțe privind cheltuielile medicale, inclusiv cele pentru produse farmaceutice și bonul fiscal aferent achiziționării medicamentelor; în cazul tratamentului dentar, facturile trebuie să conțină informații privind diagnosticul, tratamentul aplicat și dinții tratați;
  • alte acte relevante pentru soluționarea cererii de despăgubire despre circumstanțele producerii riscului asigurat.
  • În caz de repatriere a corpului neînsuflețit al Asiguratului în Republica Moldova sau transportarea corpului neînsuflețit și înmormântarea în afara Republicii Moldova, se vor prezenta certificatul de deces al Asiguratului și documente care să ateste cauza, locul decesului și dovada efectuării cheltuielilor pentru care s-a înaintat cerere de despăgubire.
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 88 27 57 +373 22 21 35 33
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe