Sari la conținut
 • PROCEDURA DE PLATA A INDEMNIZAȚIEI PENTRU ASIGURAREA DE ACCIDENTE

  În cazul unui accident (eveniment care se produce independent de voinţa Asiguratului, care are efect spontan şi din exterior asupra corpului său din punct de vedere mecanic sau chimic şi care aduce cu sine o vătămare corporală sau decesul), Asiguratul/ Solicitantul trebuie să depună o cerere de despăgubire.

  Inițial poate descărca de pe site formularul cererii pentru a o completa și a o transmite împreună cu consimțământul prvind prelucrarea datelor cu caracter personal semnat, precum și fotocopiile actelor necesare conform listei, la adresa de e-mail med@grawe.md. Ulterior este necesar să prezinte toate actele menționate în original

  Condiția obligatorie este de a prezenta în cel mai scurt timp posibil, cererea, consimțământul și a bonurilor de plată în original (după caz), la recepția companiei “Grawe Carat Asigurări”. Celelalte acte necesare se acceptă în format electronic sau copie.

  Beneficiarul care solicită indemnizaţia de asigurare are următoarele obligaţii:

  • Asigurătorul trebuie să fie înştiinţat imediat cu privire la accident, în maxim zece zile de la producerea acestuia.
  • Decesul Asiguratului trebuie să fie comunicat în scris Asigurătorului în decurs de 24 ore, obligaţie valabilă şi dacă accidentul a fost deja anunţat. Dacă Asigurătorul nu poate fi înştiinţat în scris în decurs de 24 ore, anunţul se poate face prin e-mail sau telefonic.
  • vor fi furnizate Asigurătorului toate informaţiile complete şi conforme cu realitatea, solicitate de acesta.

  În scopul examinării cererii, Contractantul, Asiguratul sau Beneficiarul trebuie să prezinte Asigurătorului, în mod obligatoriu următoarele acte, după caz:

  • cererea Asiguratului/ solicitantului, care să conţină descrierea circumstanţelor accidentului;
  • certificatul de adresare primară la instituţia medicală, în original, care să conţină semnătura şi parafa medicului şi a instituţiei medicale;
  • în caz de tratament staţionar, copia extrasului medical confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale, în unele cazuri copia fişei medicale din staţionar, confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale;
  • în caz de tratament ambulator, extras medical în original, în unele cazuri copia fişei medicale confirmată cu parafa medicului şi a instituţiei medicale;
  • radiografiile în original în caz de fracturi sau alte leziuni confirmate radiografic şi/sau rezultatele altor investigaţii efectuate în caz de necesitate;
  • copii ale certificatelor de concediu medical;
  • copia poliţei de asigurare şi a contractului;
  • procesul-verbal de cercetare a accidentului de muncă, în caz de accident la locul de muncă;
  • în caz de accident rutier copia procesului-verbal întocmit de poliţie;
  • în caz de deces a Asiguratului în urma unui accident copia autentificată notarial a certificatului de deces, copia autentificată notarial a certificatului medical constatator al decesului, Raportul de examinare medico-legal şi rezultatul expertizei medico-legale pentru determinarea nivelului de alcool în sânge;
  • copia actului de identitate a Asiguratului ассidentat şi în caz de necesitate ale Beneficiarilor;
  • din partea Asiguraţilor minori cerere de la reprezentantul legal sau tutorele şi copia documentului care atestă acest fapt;
  • datele bancare ale Beneficiarului;
  • alte acte în original sau copii, în caz de necesitate
  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 88 27 57 + 373 22 21 35 33
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe