Sari la conținut
 • Procedura de plata a indemnizației pentru Asigurarea Medicală Facultativă
  Despăgubiri Asigurare Medicală Facultativă

  La producerea riscului asigurat (agravarea stării sănătăţii), pentru a beneficia de serviciile medicale prevăzute de produsul de asigurare, asiguratul trebuie să prezinte la recepția instituției medicale și/sau medicului curant următoarele acte:

  • Polița de asigurare medicală benevolă în original;
  • Buletinul de identitate sau certificatul de naștere în original;
  • Copia recomandării medicale și a rezultatelor consultațiilor și investigațiilor efectuate pentru stabilirea diagnosticului, după caz;
  • Alte documente la solicitarea medicului.

  Asiguratul poate beneficia de servicii medicale în conformitate cu procedura de lucru a instituţiei la care se adresează conform programării prealabile sau conform „rândului viu”.

  În cazul suportării cheltuielilor aferente serviciilor medicale, pentru a depune o cerere de rambursare a acestor cheltuieli (în decurs de o lună după finisarea tratamentului), asiguratul:

  În cazul transmiterii dosarului pe poșta electronică, condiția obligatorie este de a prezenta în cel mai scurt timp posibil, cererea de despăgubireconsimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal  și bonurile de plată, la sediul companiei  “Grawe Carat Asigurări” din or. Chișinău, str. Alexandru cel Bun nr.51.
  Celelalte acte necesare se acceptă în format electronic sau fotocopii.

  Pentru mai multe detalii vă rugăm să apelați la: +373 22 88 27 57 + 373 22 21 35 33
  de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe