Sari la conținut
Informatii

Informații cu referință la activitatea companiei

Proiecte de decizii ale AGA 2020

Proiecte de decizii ale AGA 2020
COMUNICAT_INFORMATIV_privind_hotararile_adoptate_de_Adunarea_generala_extraordinara_prin_corespondenta_a_actionarilor_din_04.09.2020.pdf
0.10 MB
Proiecte_hotariri_AGE_04.09.2020_rom.pdf
0.15 MB
Aviz_CNPF_aprobarea_entitatii_de_audit_Grant_Thornton_11.08.2020.pdf
1.46 MB
Aviz_CNPF_acord_prealabil_desemnare_Paul_Swoboda_pentru_functia_de_vicepresedinte_a_Consiliului_Societatii_18.08.2020.pdf
1.01 MB
Anexa_nr_1_Regulamentul_Consiliului_Societatii_AGE_04_09_2020_rom.pdf
0.37 MB
Comunicat Informativ privind convocarea Adunării Extraordinare Generale prin corespondență a acționarilor la data de 04 septembrie 2020
0.28 MB
Comunicat Informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară Anuală prin corespondență a acționarilor Î.M. C.A. „Grawe Carat Asigurări” S.A. din 15 mai 2020.
0.25 MB
Comunicat Informativ privind convocarea Adunarii Generale prin corespondenta a Actionarilor la data de 15 mai 2020
0.42 MB
Licența Asigurări Generale
4.30 MB
Licența Asigurări de Viață
4.21 MB
Cod de guvernare corporativă Î.M. CA ”GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
(publicat la 24.04.2013) - 0.19 MB
Statut Î.M. CA "Grawe Carat Asigurari" S.A.
(redacție nouă, republicată la 03.06.2016) - 8.02 MB
Reguli interne de lucru cu clienții Î.M. C.A.”GRAWE CARAT Asigurări” S.A.
(publicat la 03.06.2015) - 0.48 MB
Structura organizațională
Structura organizațională (publicat la 29.02.2016) - 0.52 MB
Comunicat Informativ privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor la data de 08 mai 2018
(publicat la 04.04.2018) - 0.20 MB
Regulament privind examinarea și soluționarea petițiilor
(publicat la 05.05.2016) - 3.47 MB
Comunicat Informativ privind hotaririle adoptate de Adunarea actionarilor din 08 mai 2018
(publicat la 11.05.2018) - 0.19 MB
Decizie privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire
(publicat la 15.06.2018) - 0.48 MB
Comunicat informativ privind hotărârile adoptate de Adunarea generală a acționarilor din 26 aprilie 2019
0.20 MB
de exemplu: asigurarea autovehiculelor, agenții Grawe